Giỏ hàng 0
Tin tức
TP HCM đang tiến hành Đề án chuyển một số huyện thành quận

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP; Đề án thành lập thành phố phía Đông; dự thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cơ bản thống nhất nội dung Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, tham mưu cho UBND TP lấy ý kiến góp ý của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đối với Đề án, đồng thời giao Văn phòng UBND TP lấy ý kiến Ban cán sự Đảng UBND TP thông qua Đề án trình Thường trực Thành ủy TP HCM.

Đối với Đề án thành lập thành phố phía Đông, Chủ tịch UBND TP thống nhất tách nội dung "Đề án thành lập thành phố phía Đông và chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030" thành 2 nội dung thành phần. Một là thành lập thành phố phía Đông. Hai là chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030.

Với Đề án thành lập thành phố phía Đông, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ thực hiện cập nhật lồng ghép nội dung thành lập thành phố phía Đông trong Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019-2021 để thành lập thành phố phía Đông, trong đó phải có căn cứ, lý giải thuyết phục về tính hiệu quả của việc sáp nhập 3 quận thành thành phố trực thuộc TP thay vì thành một quận.

Còn Đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030, Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, thu thập đủ dữ liệu, đảm bảo tính khả thi khi Đề án hoàn thành; trình UBND TP trong quý 4 năm 2020.

Đối với dự thảo Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP, Sở Nội vụ cũng như các sở, ngành, đơn vị cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc dự thảo Nghị định này để thay thế Nghị định số 93/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP; cần xem đây là cơ hội để TP được phân cấp mạnh mẽ hơn, chủ động thực hiện các nội dung công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP mà Nghị định 93 đã không còn phù hợp. Do đó, dự thảo Nghị định đòi hỏi sự kỹ lưỡng, toàn diện, có hiệu lực, hiệu quả lâu dài.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì làm việc lại với tất cả các sở, ngành, đơn vị tiến hành rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ để bổ sung, đề xuất đầy đủ, hoàn chỉnh dự thảo trước ngày 15-6-2020, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của 24 quận - huyện đối với nội dung dự thảo Nghị quyết để hoàn chỉnh trình Ban cán sự đảng UBND TP trước ngày 25-6-2020.

Bài viết khác